pilotuak :: pilotos

1 (EUK-658) Pilotuaren Hegaldiak
Vuelos del Piloto 1 (EUK-658)

Zenb/Nº
Data/Fecha
Ordua/Hora
Irt./Sal.
Hel./Lleg.
Hegz/Avión
Luze/Dist.
Iraun/Dur.
Ez da hegaldirik aurkitu // No se han encontrado vuelos