pilotuak :: pilotos

Timur Arrien (EUK-595) Pilotuaren Hegaldiak
Vuelos del Piloto Timur Arrien (EUK-595)

Zenb/Nº
Data/Fecha
Ordua/Hora
Irt./Sal.
Hel./Lleg.
Hegz/Avión
Luze/Dist.
Iraun/Dur.
Ez da hegaldirik aurkitu // No se han encontrado vuelos